• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรมที่ผ่านมา

งานสมัชชาคุณธรรม

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้จัดโครงการ "อ่านดีทวีปัญญา เสริมคุณค่าให้ชีวิต" เพื่อ พัฒนาทักษะชีวิตให้นักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีกิจนิสัย
ในการอ่าน นำคุณธรรมที่ได้จากการอ่านมาปรับใช้ในชีวิตจริง นักเรียนของเราได้สร้างผลงานจากการอ่าน อาทิ การแสดงละคร การแสดงเพลงฉ่อย การสร้างหนังสือนิทานเล่มใหม่ การสร้างโมเดลประเพณีวนสำคัญต่าง ๆ ซึ่งทางโรงเรียนได้นำผลงานนักเรียนไปจัดแสดงในงาน
"สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6" ณ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2556

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน