• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด

สิ่งเสพติดนับว่าเป็นมหันตภัยร้ายที่ส่งผลต่อเด็กและเยาวชน ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะมุ่งปลูกจิตสำนึกให้นัก เรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยอันตรายของสิ่งเสพติดให้โทษ จึงได้ร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พญาไท ในการมาเป็นคุณครูวิทยากรถ่ายทอดความรู้แนวทางการป้องกันตนเองให้รอดพ้นจาก ยาเสพติดทั้งในฐานะของผู้เสพและผู้จำหน่าย โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นอกจากนี้ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทางโรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดร่วมกับชุมชน ณ สวนสันติภาพและบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน