โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรมที่ผ่านมา

OPEN HOUSE ครั้งที่ 2

โรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดงาน OPEN HOUSE ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 -11.30 น. งาน OPEN HOUSE ครั้งที่ 2 นี้ จัดขึ้นในหัวข้อ "สิ่งประดิษฐ์และของเล่นอาเซียน" ซึ่งนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้นำเสนอผลงาน โครงงาน ของชั้นเรียนตนเองอย่างหลากหลาย โดยมี อาจารย์ศิริลักษณ์ มโนรมย์ เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้