โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรมที่ผ่านมา

อำลาอาลัย ป.6 ปีการศึกษา 2556

ใน วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดกิจกรรมงานอำลาอาลัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จะจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 ซึ่งกิจกรรมนี้ประกอบด้วย พิธีกราบบูชาพระคุณครู น้องๆ ป.4-5 มอบของที่ระลึกให้พี่ การผูกข้อมือรับขวัญ ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง คณะคุณครู และนักเรียนเป็นอย่างดีทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่มาร่วมในพิธี แสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนมา ณ ที่นี้ด้วย