โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2013

ใน วันที่ 25 ธันวาคม 2556 หมวดสาระวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น จุดประสงค์เพื่อความรื่นเริง สังสรรค์และเป็นเทศกาลสำหรับการให้ความรัก การแบ่งปัน การมอบสิ่งดีๆแก่ผู้อื่น เด็กๆร่วมกันร้องเพลง เต้นรำ ได้รับของขวัญจาก Santa เป็นการสร้างความสุข ความสนุกสนานร่วมกันทุกคน