โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมกตัญญูรู้คุณแผ่นดินด้วยจิตอาสา

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 ตัวแทนคุณครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้ร่วมกันทำกิจกรรม "กตัญญูรู้คุณแผ่นดินด้วยจิตอาสา" ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ในกิจกรรมนี้ตัวแทน นักเรียนได้แสดงกิจกรรมหลายอย่าง อาทิ การรำไทย การเต้นประกอบเพลง การบรรเลงดนตรีไทย เพื่อให้ทหาร เหล่า ทหารที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลได้รับชม และยังได้นำของว่างแสนอร่อย วุ้นแฟนซี ซาลาเปา ไปมอบให้ด้วย ซึ่งสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะและสร้างกำลังใจให้กับเหล่าทหารหาญกันทั่วหน้า