โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2565

วันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยจัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยตัวแทนระดับชั้นประถม 4-6 กล่าวคำกลอนภาษาอังกฤษถึงคุณแม่ และนั่งสมาธิระลึกพระคุณแม่ร่วมกันซึ่งกิจกรรมในวันนี้ทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดป้ายนิเทศ บัตรอวยพรบอกรักคุณแม่ เป็นสื่อแทนใจแสดงความรักที่ลูกส่งมอบให้คุณแม่ และมีภาพน่ารักๆ เมื่อวันแม่ที่ผ่านมา