โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2565

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยมีการแสดงเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ชุด "SST. Magic Show" โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กับการทดลองดอกไม้เปลี่ยนสี การทดลองหม้อปรุงยาวิเศษ และการทดลอง LAVA Oxigen สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเด็ก ๆ เป็นอย่างมาก และนักเรียนได้เข้าร่วมสนุกกับฐานวิทยาศาสตร์จากพี่ ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย
ฐานที่ 1 ตุ๊กตาล้มลุก
ฐานที่ 2 น้ำสายรุ้ง 7 สี
ฐานที่ 3 Explode Volcano
ฐานที่ 4 Jigsaw Space
ฐานที่ 5 Popcorn
ฐานที่ 6 Aloevera Soap
ฐานที่ 7 เรียนรู้สิ่งมีชีวิตกับ AR
ฐานที่ 8 Hologram holojai