โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2565

กิจกรรมวันไหว้ครู

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มอบตัวเป็นศิษย์ในปีการศึกษา2565 นี้ และเป็นการสืบสานประเพณีของไทย ที่ได้นึกถึงพระคุณครูและแสดงเคารพคุณครูที่ได้สั่งสอนนักเรียนมา