โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2565

กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ปี2565

พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2565

  • คณะสีเขียวธีมรักษ์โลก
  • คณะสีฟ้าธีมBlue Hawaii
ขอขอบคุณท่านประธานและท่านผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ
กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ปี2565 กิจกรรมส่งให้ผู้เรียนรู้จักเสริมสร้างความแข็งแรงจากการออกกำลังกาย เรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อน รู้จัดการยอมรับและการให้อภัย
จัดการแข่งขันตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นประถม6 มีการแข่งขันทั้งประเภททีมและละประเภทเดียว
  • ประเภทเดียวอาทิเช่น วิ่งทางตรงของน้องเตรียมอนุบาล เหยียบโป่งชั้นอ.3 ว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ระดับประถม
  • ประเภททีมอาทิเช่น วิ่งส่งบอลชั้นอ.1 วิ่งผลัดชั้นประถมต้น วิ่งเปี้ยวชั้นประถมปลาย ฟุตบอลชายชั้นประถม 3-6 และกีฬาแชร์บอลหญิงชั้นป.5-6
ปิดท้ายด้วยการแข่งชักเย่อรอบพิเศษระหว่างผู้ปกครองและคุณครู สร้างความประทับใจ ความสนุกสนานเป็นอย่างมาก ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองในการสนับสนุนการกิจกรรมของเด็ก ๆ ในทุกด้าน