โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2565

การทำบุญตักบาตร

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ท่านผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียน โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ร่วมกันถวายภัตตาหารเช้าและทำบุญตักบาตรพระวัดพระยายังจำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยในวันนี้ คุณธนวิทย์ ฤทธิศรี กรรมการบริหารโรงเรียน (ผู้สมัคร สก.เขตราชเทวี เบอร์ 4) ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้