โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2563

กิจกรรม Day Camp ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 วันแรก ประกอบโดยพิธีการเปิดกอง

กิจกรรม Day Camp ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 วันแรก ประกอบโดยพิธีการเปิดกอง การเข้าฐานวิชาการช่วงเช้า (ป.4 - 6) และการเข้าฐานผจญภัยช่วงบ่าย (ป. 4 - 6) และ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันที่สอง ในการทำกิจกรรม Day Campประกอบด้วย การเข้าฐานวิชาการช่วงเช้า (ป.4และ6) การเข้าฐานผจญภัยช่วงบ่าย (ป.4 - 6) และพิธีปิดกิจกรรม Day Camp ป.4-6