โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2563

กิจกรรมห่างโรงเรียนแต่ไม่ห่างความรู้ หมั่นทบทวนดูหนูทำได้

บรรยากาศการรับแบบฝึกหัดครั้งที่ 1 ในกิจกรรม ห่างโรงเรียนแต่ไม่ห่างความรู้ หมั่นทบทวนดูหนูทำได้ โรงเรียนมีการรักษาระยะห่าง (Social distancing) และจุดคัดกรอง 2 จุด (สนามเด็กเล่น และหน้าทำเนียบครู) ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองและนักเรียนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามาด้วยนะคะ