โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2563

กิจกรรมวันคริสต์มาส โดยนักเรียนได้ร่วมกันร้องเพลง แสดงท่าทางประกอบเพลง ด้วยเพลง Jingle Bells

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยนักเรียนได้ร่วมกันร้องเพลง แสดงท่าทางประกอบเพลง ด้วยเพลง Jingle Bells และ เพลง We Wish You a Merry Christmas และมีการแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับเทศกาลวันคริสต์มาส