โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2562

กีฬาสีสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดกีฬาสีสัมพันธ์ โดยมีพิธีเปิดงานกีฬาสีสัมพันธ์ปีการศึกษา 2562 นำโดยวงดุยางค์ คณะสีแดง และคณะสีฟ้า จากนั้นเป็นการแสดงจากนักเรียนระดับชั้นอนุบาล คณะผู้นำเชียร์สีฟ้า และปิดท้ายด้วยคณะผู้นำเชียร์สีแดง หลังจากนั้นเป็นการแข่งขันกีฬา เช่น ฟุตบอล ชักเย่อ วิ่งส่งบอล เป็นต้น