โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2562

กิจกรรม Back To School

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 การเปิดเรียนวันแรกของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยที่เข้าใหม่ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนส่วนใหญ่ตื่นเต้นที่ได้มาโรงเรียนแล้วพบกับเพื่อนๆ และคุณครู ในวันนี้นักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ ที่คณะคุณครูจัดเตรียมไว้ให้อย่างสนุกสนาน เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การเล่านิทาน และการแสดงละคร