โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2562

กิจกรรมวันคริสต์มาส

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยมีการจัดการแสดงบนเวที 3 การแสดง เป็นการแสดงจากนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ การสีไวโอลิน จากนั้นนักเรียนแต่ละระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานจากหมวดภาษาอังกฤษ