โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2562

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้ร่วมจัดซุ้มอาหารของนักเรียนและผู้ปกครองในแต่ละห้อง ซึ่งรูปแบบการจัดอาหารนั้นเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ นักเรียนสามารถเดินเลือกและตักอาหารได้ตามที่ต้องการ ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความสนใจและสนับสนุนทุกกิจกรรมของทางโรงเรียน หลังจากรับประทานอาหารเสร็จทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมการสอยดาวเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสนุกสนานแก่เด็กๆ โดยทางโรงเรียนและคณะครูได้จัดเตรียมของรางวัลมากมายให้แก่เด็กๆ