โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2561

กีฬาสีสัมพันธ์ และ วันเด็ก

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย รู้จักความสามัคคี ความมีน้ำใจ รู้จักการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีขบวนพาเหรดของแต่ละสี มีการแสดงเต้นประกอบเพลงของน้องอนุบาล การแสดงโชว์รักริงโง การแสดงลีดเดอร์ และ การแข่งขันกีฬาทุกประเภทเต็มไปด้วยความเข้มข้นและสนุกสนาน ทั้งนี้นักกีฬาทุกคนก็ร่วมปฏิบัติตามที่ท่านประธานได้แนะนำไว้ว่า การแข่งขันกีฬาไม่ใช่เพียงแค่ความสนุกสนานแต่นักกีฬาทุกคนต้องมีน้ำใจนักกีฬาให้แก่กัน นอกจากนี้การร่วมจัดซุ้มอาหารกลางวันของนักเรียนและผู้ปกครองในแต่ละห้อง ซึ่งรูปแบบการจัดอาหารนั้น นักเรียนสามารถเดินเลือกและตักอาหารได้ตามที่ต้องการ และในช่วงบ่ายยังมีกิจกรรมจับสลากสอยดาว มีของต่างๆมากมายที่ถูกใจเด็กๆ ซึ่งทางโรงเรียนแจกสลากดาวคนละ 1 ดวง เพื่อเป็นของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ