โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2561

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ร่วมกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 กิจกรรมในวันนี้มีตัวแทนนักเรียน ครู และผู้ปกครองถวายพุ่มสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ การร้องเพลงวันแม่เป็นภาษาอังกฤษ ระลึกถึงพระคุณของแม่ ตัวแทนคุณแม่กล่าวความรู้สึก การมอบของขวัญให้คุณแม่ และการมอบเกียรติบัตรในหัวข้อ "แม่ของฉัน" ระดับปฐมวัย