โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2561

กิจกรรม Halloween

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรม Halloween เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันฮาโลวีน และสนุกสนานเพลิดเพลินกับการแสดงต่างๆที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ร่วมกันแสดง