โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2561

กิจกรรมทักษะชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 4 ฝึกฝนทักษะชีวิต การทำอาหารว่าง ขนมหน้าหมูและไก่ กับเกี๊ยวทอดไส้หมูและไก่ เด็กๆสนุกสนานกับการทำและอร่อยกันอีกด้วย