โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2560

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 มีการทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 และทางผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและท่านผู้ปกครอง โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ร่วมกันจัดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 ในพิธี กิจกรรมในวันนี้มีตัวแทนนักเรียน ครู และผู้ปกครองถวายพุ่มสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ มีการแสดงจากนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ และการร้องเพลงวันแม่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน จากนั้นตัวแทนแม่กล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อลูกก่อนที่นักเรียนจะแยกย้ายไปมอบของขวัญวันแม่ให้กับคุณแม่