โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2560

กิจกรรมวันครู

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้จัดกิจกรรมวันครูขึ้นเพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของคุณครูที่ช่วยอบรมสั่งสอนเสมอมา กิจกรรมประกอบไปด้วย ตัวแทนแต่ละห้องได้ขึ้นมอบพวงมาลัยดอกกล้วยไม้ ซึ่งเป็นดอกไม้สัญลักษณ์วันครูร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สาม และมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพระบายสีของน้องอนุบาลเนื่องในโอกาสวันครู