โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2559

Day Camp

วันที่ 4 มีนาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 ได้เข้าค่าย Day Camp ที่สวนวชิรเบญจทัศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนได้เข้าฐานต่างๆ ได้แก่ เมืองผีเสื้อ การผูกเงื่อน และเมืองจราจร