โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2559

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่อวัน 29 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนสมาคมสตรีไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ มีกิจกรรมระดับชั้นอนุบาล มีการโต้วาทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และกิจกรรมการอ่านเร็วว่องไว รวมทั้งการตอบคำถามน่ารู้เกี่ยวกับวันภาษาไทย และการแสดงในบทเพลงมาร์ชวันภาษาไทยแห่งชาติ