โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2559

กิจกรรมถวายความอาลัยครบ 50 วัน (ปัญญาสมวาร)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ท่านผู้บริหาร คณะคุณครู นักเรียนและท่านผู้ปกครองโรงเรียนสมาคมสตรีไทยร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 49 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ปัญญาสมวาร แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จากนั้นร่วมกิจกรรมถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยมีอาจารย์จินตนา ธรรมวานิช ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมสตรีไทย และคุณธนาวิทย์ ฤทธิศรี เป็นประธานในพิธี กิจกรรมถวายความอาลัยคณะครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลง An Everlasting Light นักเรียนชั้น ป. 4-6 ร้องเพลงต้นไม้ของพ่อเป็นภาษาจีน และมีลีลาประกอบเพลงพระราชาในนิทาน จากนั้นนักเรียนร่วมแปลอักษรเป็นเลข ๙