โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2558

กิจกรรม อำลา - อาลัย

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2558 โรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดกิจกรรมอำลา - อาลัย เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้สำเร็จการศึกษา ณ โรงเรียนแห่งนี้ กิจกรรมประกอบไปด้วย การมอบของขวัญจากน้องสู่พี่ การกล่าวแสดงความรู้สึกของผู้แทนผู้ปกครองและผู้แทนนักเรียน การจุดเทียนส่องสว่างปัญญาบูชาพระคุณครู และการผูกข้อมือ-รับพร