โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2558

กิจกรรมคริสต์มาส (Christmas)

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 โรงเรียนสมาคมสตรีไทยโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษได้จัดกิจกรรมคริสต์มาสเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาไปพร้อมกับความสนุกสนาน กิจกรรมประกอบไปด้วย การแสดงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การแข่งขันตอบปัญหาเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสซึ่งแบ่งเป็นทีมสีแดงและทีมสีเขียว นอกจากนี้มีเกมตามฐานต่างๆ ได้แก่ Reindeer Snowman และ Lucky Draw ซึ่งแต่ละฐานมีของรางวัลแจกให้แก่นักเรียนทุกคน