โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2558

งานคืนสู่เหย้า Back to School

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดงานคืนสู่เหย้าขึ้นเพื่อหารายได้สมทบกองทุนครูอาวุโส ภายในงานมีศิษย์เก่าหลายรุ่นได้มาพบปะสังสรรค์กัน ทั้งคุณครูและลูกศิษย์มีโอกาสได้พูดคุยกัน ร่วมกันรำลึกถึงอดีตที่เคยได้ศึกษาเล่าเรียน ณ โรงเรียนแห่งนี้ นอกจากนี้มีกิจกรรมสอยดาว การขายของที่ระลึก การแสดงของนักเรียน และรับประทานอาหารร่วมกัน