โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2558

กิจกรรมวันลอยกระทง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงบริเวณสนามหน้าเสาธง ตัวแทนนักเรียนได้นำกระทงไปมอบให้ อ.จินตนา ธรรมวานิช ผู้จัดการและผู้อำนวยการ อธิษฐานเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนักเรียนแต่ละระดับชั้นลอยกระทงในสระน้ำจำลอง ก่อนปิดท้ายกิจกรรมด้วยการแสดงของนักเรียน