โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2557

กิจกรรม Back to School

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่เข้าใหม่ทั้งหมด และนักเรียนระดับชั้น ป.1 ทั้งหมดเปิดเทอมวันแรก นักเรียนส่วนใหญ่ ตื่นเต้นที่ได้มาโรงเรียนแล้วพบกับเพื่อนๆ และคุณครู ในวันนี้นักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ ที่คณะคุณครูจัดเตรียมไว้ให้อย่างสนุกสนาน เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การเล่านิทาน และการแสดงละคร