โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2557

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 โดยมีท่านอาจารย์จินตนา ธรรมวานิช และคุณธนาวิทย์ ฤทธิศรี ร่วมทั้งท่านผู้ปกครอง นักเรียนและคณะคุณครูโรงเรียนสมาคมสตรีไทยร่วมตักบาตรในครั้งนี้ด้วย และมีพิธีการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีคุณธนาวิทย์ ฤทธิศรี เป็นประธานในพิธี