• slide1
  • slide2
  • slide3

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชนโดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดีรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม โรงเรียนสมาคมสตรีไทยเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงได้รับ
พระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนอนุสรณ์...

ประวัติโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ

กิจกรรมปีการศึกษา 2562


กิจกรรม 2562

กิจกรรมมุทิตา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  update

วันที่ 6 มีนาคม 2563 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้มีการจัดงานมุทิตา กตัญญู ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ...

กิจกรรม 2562

กิจกรรมปีการศึกษา 2561


yuttahate

กิจกรรมวันยุทธหัตถี

วันที่ 21 มกราคม 2562 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนโดยผ่านการแสดงท่าทาง...

กิจกรรม 2560

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน


แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

กิจกรรมทัศนศึกษาไร่ปลูกรัก  update

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ...

กิจกรรม 2562

หลักสูตรการสอน


หลักสูตรการสอน

หลักสูตรการสอน

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็น...


หลักสูตรการสอน

ปฎิทินการศึกษา


ปฎิทินการศึกษา

ปฎิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักเรียน ปฎิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา


ปฎิทินการศึกษา

ติดต่อโรงเรียน


ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197

ติดต่อโรงเรียน