• slide1
 • slide2
 • slide3

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชนโดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดีรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม โรงเรียนสมาคมสตรีไทยเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงได้รับ
พระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนอนุสรณ์...

ประวัติโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ

 • เปิดรับสมัครนักเรียน update
  ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทย กำลังเปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (2 ขวบ) – ชั้นประถมปีที่ 1 - 6 สนใจติดต่อขอรับระเบียบการได้ที่ห้องธุรการ ได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-215-7335

 • พิธีรับตราพระราชทาน update
  วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยจัดรณรงค์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ฝึกให้...
 • กิจกรรม 2559 (update)


  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  update

  โรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 มีการตักบาตรอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 21 รูป ...

  กิจกรรม 2559

  กิจกรรม 2558 (ย้อนหลัง)


  กิจกรรม 2556 (ย้อนหลัง)

  กิจกรรมคริสต์มาส (Christmas)  update

  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 โรงเรียนสมาคมสตรีไทยโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษได้จัดกิจกรรมคริสต์มาส...

  กิจกรรม 2558

  แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน


  แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

  ทัศนศึกษา ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง)   update

  วันที่ 16 สิงหาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ได้ไปทัศนศึกษา ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง)...

  แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

  หลักสูตรการสอน


  หลักสูตรการสอน

  หลักสูตรการสอน

  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็น...


  หลักสูตรการสอน

  ปฎิทินการศึกษา


  ปฎิทินการศึกษา

  ปฎิทินการศึกษา

  ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักเรียน ปฎิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา


  ปฎิทินการศึกษา

  ติดต่อโรงเรียน


  ติดต่อโรงเรียน

  ติดต่อโรงเรียน

  62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197

  ติดต่อโรงเรียน