โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชนโดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดีรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม โรงเรียนสมาคมสตรีไทยเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงได้รับ พระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนอนุสรณ์...

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

course1

เปิดรับสมัครนักเรียน

ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทย กำลังเปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (2 ขวบ) – ชั้นประถมปีที่ 1 - 6
สนใจติดต่อขอรับระเบียบการได้ที่ห้องธุรการ ได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-215-7335

สมัครเข้าเรียน
กิจกรรมปีการศึกษา 2563 - กิจกรรมวันคริสต์มาส
กิจกรรมปีการศึกษา 2563
New

กิจกรรมวันคริสต์มาส

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยนักเรียนได้ร่วมกันร้องเพลง แสดงท่าทางประกอบเพลง ด้วยเพลง Jingle Bells และ เพลง We Wish You a Merry Christmas และมีการแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับเทศกาลวันคริสต์มาส

กิจกรรมปีการศึกษา 2562 - กิจกรรมมุทิตา กตัญญู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กิจกรรมปีการศึกษา 2562

กิจกรรมมุทิตา กตัญญู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 6 มีนาคม 2563 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้มีการจัดงานมุทิตา กตัญญู ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นปลูกฝังให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของคุณครูและสถานศึกษาที่เคยเล่าเรียนมา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และเกิดมิตรภาพที่ดีระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกัน

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน - ทัศนศึกษาเทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2
แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
New

ทัศนศึกษาเทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปร่วมกิจกรรมส่งมอบความสุขกับทางห้างเทสโก้โลตัส สาขาพระราม 1 ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน และผู้ใหญ่ใจดีทุกคน ที่ดูแลเด็ก ๆ เป็นอย่างดี

หลักสูตรการสอน
หลักสูตรการสอน

หลักสูตรการสอน

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็น...

ปฎิทินการศึกษา
ปฎิทินการศึกษา

ปฎิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักเรียน ปฎิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา

ติดต่อโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197