• slide1
  • slide2
  • slide3

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชนโดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดีรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม โรงเรียนสมาคมสตรีไทยเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงได้รับ
พระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนอนุสรณ์...

ประวัติโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ

กิจกรรม 2559 (update)


กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า

กิจกรรมถวายความอาลัยครบ 50 วัน (ปัญญาสมวาร)  update

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ท่านผู้บริหาร คณะคุณครู นักเรียนและท่านผู้ปกครองโรงเรียนสมาคมสตรีไทยร่วมกันทำ...

กิจกรรม 2559

กิจกรรม 2558 (ย้อนหลัง)


กิจกรรม 2556 (ย้อนหลัง)

กิจกรรมคริสต์มาส (Christmas)

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 โรงเรียนสมาคมสตรีไทยโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษได้จัดกิจกรรมคริสต์มาส...

กิจกรรม 2558

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน


แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

กิจกรรมจาก “โอวัลติน”  update

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 รถจาก “โอวัลติน” ได้เข้ามาจัดกิจกรรมให้นักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ระดับชั้นปฐมวัย มีการแสดง...

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

หลักสูตรการสอน


หลักสูตรการสอน

หลักสูตรการสอน

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็น...


หลักสูตรการสอน

ปฎิทินการศึกษา


ปฎิทินการศึกษา

ปฎิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักเรียน ปฎิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา


ปฎิทินการศึกษา

ติดต่อโรงเรียน


ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197

ติดต่อโรงเรียน